Danas radim

Maja Bogović

Maja o sebi

Na ideju da pokrenem Danas radim, digitalni servis za povremeno i sezonsko zapošljavanje, došla sam kad sam shvatila da na tržištu postoji značajan segment koje ni jedan konkurentski portal nije pokrivao. Uskoro je postalo jasno da postoji velik interes raznih poslodavaca, ali i bazen radnika koji takve poslove mogu obavljati. Prije desetak godina internet nije bio dostupan svima kao što je sada, a bez društvenih mreža bilo bi nam nemoguće postići razinu vidljivosti koju imamo danas. Ukratko, bez tehnologije, ne bi bilo ni mog biznisa.