Genos

Prof.dr.sc. Gordan Lauc

Gordan o sebi

Ja sam Gordan Lauc, profesor sam molekularne biologije na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu. Prije 12 godina pokrenuo sam Genos, tvrtku koja je danas globalni lider u visokoprotočnoj glikomici. U Genosu istražujemo glikane kao biomarkere u personaliziranoj medicini, budući da su upravo glikani molekule koje u najvećoj mjeri objašnjavaju zašto su ljudi međusobno različiti.

Za razliku od gena, koje smo dobili začećem i ne možemo ih mijenjati, glikani su određeni i našim životnim stilom. To znači da zdravijom prehranom, vježbanjem i općenito urednijim životom, „loše“ glikane možemo promijeniti u „dobre“, te na taj način odgoditi ili čak spriječiti razvoj bolesti.