Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet

Mira Katalenić, predsjednica; Damir Vučić, instruktor pasa pomagača

Mira i Damir o sebi

Kada smo prije dvadeset devet godina osnivali Udrugu za pse vodiče i mobilitet, do stručne literature nije bilo lako doći. Danas nam moderna tehnologija pomaže u svemu. Primjerice, ako slijepa osoba treba pronaći Vukovarsku 10, aplikacija će definirati kućni broj i ulaz, a pas vodič pomaže u zaobilaženju prepreka i određivanju smjera. Na taj je način slijepa osoba maksimalno mobilna i samostalna.