Munđarov breg

Filip Palašek i Lidija Matulin

Filip i Lidija o sebi

Ljubav prema poljoprivredi naslijedio sam od djeda. On je također, kao i njegov otac, bio vinogradar, onda je to preskočilo jednu generaciju, a ja sam se vratio na zemlju. Naše gospodarstvo je deset godina nakon djedove smrti stajalo, a onda sam ga preuzeo i zaključio sam da je najbolje i dalje brendirati kao Munđarov breg. Koristimo zaista sve što nam je suvremena tehnologija pružila, od inox bačvi, pneumatskih preša do novih enoloških preparata. Nije da idemo u tradiciju, nego imamo osjećaj za tradiciju, ali koristimo svu novu tehnologiju koju možemo. I to je dobitna kombinacija.