Vesela motika

Sergej Lugović

Sergej o sebi

Sa prijateljima razvijam tehnologije i inovativne poslovne modele za potrebe digitalne transformacije agro-prehrambenih sustava, uključujući i urbane farme. Koncept “od stola do polja” razvio sam na doktorskom studiju informacijskih znanosti na fakultetu Filozofije zagrebačkog sveučilišta. Po zanimanju sam profesor tehnološkog poduzetništva, a u slobodno vrijeme DJ i istraživač. Uz modernu tehnologiju sve stižem.

Pridružite se

Svijet boljih mogućnosti

Digitalizirat ćemo Hrvatsku i povezati sve s prilikama koje tehnologija pruža već danas, a sve u cilju stvaranja bolje budućnosti za naše društvo

Saznaj više